عراق ,بارزانی ,دولت عراق

بارزانی با تاکید بر اجرای همه پرسی استقلال کردستان در تاریخ مشخص شده یک شرطی برای عقبانداختن ان گذاشته است که شامل ضمانت بین المللی بر مذاکره با دولت عراق است . همه میدانیم که دولتهای قبلی عراق به کردها قولهای زیادیدادند و عاقبت پیمانشکنی کرده اند . بارزانی برای اینکه کردستان برای چندمینبار گورستان کردها نشود خاستار ضمانت بینالمللی شده است.

بل اخره انها بعد از دهه ها سال دولت عراق را شناخته اند

منبع اصلی مطلب : شرافت و ازادی
برچسب ها : عراق ,بارزانی ,دولت عراق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : شرط بارزانی